ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียน

บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคทุกชนิด สำหรับโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ครบครัน สำหรับโรงเรียนที่พร้อมด้วยบริการหลังการขายที่ไว้วางใจได้ แก้ปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง และหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย


ห้องคอมพิวเตอร์ - โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) (ห้องคอมพิวเตอร์ 1)

Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U

ห้องคอมพิวเตอร์ - โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) (ห้องคอมพิวเตอร์ 2)

Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U

ห้องคอมพิวเตอร์ - โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) (ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 221)

Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U

ห้องคอมพิวเตอร์ - โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) (ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง 224)

Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U

ห้องคอมพิวเตอร์ - โรงเรียนกำแพง (ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 321)

Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U

ห้องคอมพิวเตอร์ - โรงเรียนกำแพง (ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 323)

Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U

ห้องคอมพิวเตอร์ - โรงเรียนกำแพง (ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 324)

Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U

ห้องคอมพิวเตอร์ - โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (ห้องคอมพิวเตอร์ 1)

Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U

ห้องคอมพิวเตอร์ - โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (ห้องคอมพิวเตอร์ 2)

Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U

ห้องคอมพิวเตอร์ - โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (ห้องคอมพิวเตอร์ 3)

Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U

ห้องคอมพิวเตอร์ - โรงเรียนศรีบุณยานนท์

Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U