ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียน

บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคทุกชนิด สำหรับโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ครบครัน สำหรับโรงเรียนที่พร้อมด้วยบริการหลังการขายที่ไว้วางใจได้ แก้ปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง และหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย


ห้องคอมพิวเตอร์ - โรงเรียนมัธยมฐานบิน

Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U

ห้องคอมพิวเตอร์ - โรงเรียนภาชี

Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U

ห้องคอมพิวเตอร์ - โรงเรียนอุทัย

Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U

ห้องคอมพิวเตอร์ - โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (6 ห้อง)

Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U
Wall Rack 6 U

Wall Rack 6 U