ซอฟแวร์ โครงการศูนย์การเรียนรู้แบบ STEM With Robotics
ลำดับ รายการ ราคา หน่วย
1 โปรแกรมระบบ Digital Content   19,700.00 ระบบ
2 โปรแกรมระบบ  STEM  LAB ON DEMAND   16,700.00 ระบบ
3 โปรแกรมควบคุมระบบโครงงาน Stem 1   19,700.00 ระบบ
4 โปรแกรมควบคุมระบบโครงงาน Stem 2   19,700.00 ระบบ
5 Digital Content STEM With Robotics    
  5.1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ CloudProfessor    
    5.1.1 เรื่องย่อย : ความรู้นฐานเกี่ยวกับ Cloud Professor     1,770.00 สิทธิ์
  5.2 เรื่อง CPF LED101 และ CPF PIN Controller     1,770.00  
    5.2.1 เรื่องย่อย : CPF LED101 และ CPF PIN Controller     1,770.00 สิทธิ์
  5.3 เรื่อง CPF Arduino Blocky    
    5.3.1 เรื่องย่อย : CPF Arduino Blocky     1,770.00 สิทธิ์
  5.4 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชุดหุ่นยนต์ Gigo Learning Lab    
    5.4.1 เรื่องย่อย : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชุดหุ่นยนต์ Gigo Learning Lab     1,770.00 สิทธิ์
  5.5 เรื่อง การทำงานของมอเตอร์    
    5.5.1 เรื่องย่อย : กระดานหก (Seesaw)     1,770.00 สิทธิ์
    5.5.2 เรื่องย่อย : สะพานกระดานหก (Seesaw-Applying Linkages)     1,770.00 สิทธิ์
  5.6 เรื่องการทำงานของเฟืองของเฟือง    
    5.6.1 เรื่องย่อย : การทำงานของเฟืองตรง (Spur Gear Transmission)     1,770.00 สิทธิ์
    5.6.2 เรื่องย่อย :  เฟืองและสะพานเฟือง (Gear and Gear Rack)     1,770.00 สิทธิ์
    5.6.3 เรื่องย่อย :  การทำงานของเฟืองดอกจอก (Bevel Gear Transmission)     1,770.00 สิทธิ์
    5.6.4 เรื่องย่อย :  เฟืองหมุนแบบดาวเคราะห์  (Planetary Gear Transmission)     1,770.00 สิทธิ์
  5.7 เรื่อง การทำงานของรอก    
    5.7.1 เรื่องย่อย :  เฟืองรอก (Pulley Transmission )     1,770.00 สิทธิ์
    5.7.2 เรื่องย่อย : การประยุกต์ของรอก (Application of Pulley)     1,770.00 สิทธิ์
    5.7.3 เรื่องย่อย : การขับเคลื่อนเฟืองด้วยโซ่ (Chain Gear Transmission)     1,770.00 สิทธิ์
    5.7.4 เรื่องย่อย : การประยุกต์ของการขับเคลื่อนเฟืองด้วยโซ่ (Application of a Chain Gear)     1,770.00 สิทธิ์
  5.8 เรื่อง การขับเคลื่อนหุ่นยนต์ด้วยมอเตอร์    
    5.8.1 เรื่องย่อย : รถขับเคลื่อน 2 ล้อ (2-Wheel Drive Car)     1,770.00 สิทธิ์
    5.8.2 เรื่องย่อย : รถขับเคลื่อน 4 ล้อ (4-Wheel Drive Car)     1,770.00 สิทธิ์
    5.8.3 เรื่องย่อย : จักรยาน 3 ล้อ (Tricycle Bike)     1,770.00 สิทธิ์
    5.8.4 เรื่องย่อย : รถเกี่ยวข้าว (Reaper)     1,770.00 สิทธิ์
  5.9 เรื่อง การประดิษฐ์หุ่นยนต์เสมือนจริง    
    5.9.1 เรื่องย่อย : เรือดำน้ำสำรวจ (Research Submarine)     1,770.00 สิทธิ์
    5.9.2 เรื่องย่อย : ปลาวาฬ (Whale)     1,770.00 สิทธิ์
    5.9.3 เรื่องย่อย : เครื่องบินขับเคลื่อนด้วยใบพัด (Propeller-driven Plane)     1,770.00 สิทธิ์
    5.9.4 เรื่องย่อย : นกบิน (Flying Birds)     1,770.00 สิทธิ์
    5.9.5 เรื่องย่อย: หุ่นยนต์ขับเคลื่อน (Walkerbot-Gears-Driven)     1,770.00 สิทธิ์
    5.9.6 เรื่องย่อย: ชุดประกอบของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Walkerbot-Connecting Rod Assembyl)     1,770.00 สิทธิ์
  5.10 เรื่อง การใช้มอเตอร์ 360 องศายกสิ่งของ    
    5.10.1 เรื่องย่อย : ลิฟต์ยกของ (Scissor Lifter)     1,770.00 สิทธิ์
    5.10.2 เรื่องย่อย : เวทีแบบปรับระดับได้ (Adjustable Platform)     1,770.00 สิทธิ์
    5.10.3 เรื่องย่อย : ประตูโรงรถ (Litf-Open Garage Doors)     1,770.00 สิทธิ์
  5.11 เรื่อง เรียนรู้เกี่ยวกับเซนเซอร์ตรวจวัดแสง Light Sensorวกับเซนเซอร์ตรวจวัดแสง Light Sensor    
    5.11.1 เรื่องย่อย : ตัวอ่อนหิ่งห้อย (Firefly Larvae)     1,770.00 สิทธิ์
    5.11.2 เรื่องย่อย : หิ้งห้อย (Firefly)     1,770.00 สิทธิ์
  5.12 เรื่อง เรียนรู้เกี่ยวกับเซนเซอร์วัดระยะทาง IR Sensor ตอนที่ 1    
    5.12.1 เรื่องย่อย : เฮลิคอปเตอร์กู้ภัย (Rescue Helicopter)     1,770.00 สิทธิ์
    5.12.2 เรื่องย่อย : ที่กั้นทางรถไฟ (Railway Crossing)     1,770.00 สิทธิ์
    5.12.3 เรื่องย่อย : ลาดจอดรถ (Parking Log)     1,770.00 สิทธิ์
  5.13 เรื่อง เรียนรู้เกี่ยวกับเซนเซอร์วัดระยะทาง IR Sensor ตอนที่ 2    
    5.13.1 เรื่องย่อย : ประตูอัตโนมัติ 1 (Automatic Door 1)     1,770.00 สิทธิ์
    5.13.2 เรื่องย่อย : ประตูอัตโนมัติ 2 (Automatic Door 2)     1,770.00 สิทธิ์
    5.13.3 เรื่องย่อย : ยิงลูกบอล (Batter)     1,770.00 สิทธิ์
    5.13.4 เรื่องย่อย : รถวิบาก (Smart Obstacle Car)     1,770.00 สิทธิ์
  5.14 เรื่อง การขับเคลื่อนรถหุ่นยนต์ด้วยมอเตอร์ 360 และ 180 องศา    
    5.14.1 เรื่องย่อย : รถบรรทุก (Truck)     1,770.00 สิทธิ์
    5.14.2 เรื่องย่อย : รถก่อสร้าง (Engineer Truck)     1,770.00 สิทธิ์
    5.14.3 เรื่องย่อย : รถหนีบสิ่งของ (Remote Controlled Can Pickup Car)     1,770.00 สิทธิ์
  5.15 เรื่อง การทำงานของมอเตอร์ 180 องศา    
    5.15.1 เรื่องย่อย : ผู้รักษาประตูฟุตบอล (Soccer Gate Keeper)     1,770.00 สิทธิ์
    5.15.2 เรื่องย่อย : เครื่องขว้างสิ่งของ (Pie-throwing Machine)     1,770.00 สิทธิ์
    5.15.3 เรื่องย่อย : นาฬิกาปลุก (Cukoo Clock)     1,770.00 สิทธิ์
    5.15.4 เรื่องย่อย : ปืนใหญ่ (Cannon)     1,770.00 สิทธิ์
    5.15.5 เรื่องย่อย : แขนกล (Robotic Arm)     1,770.00 สิทธิ์
6 Digital Content โครงงาน SAVE THE SNAILS    
  6.1 เรื่อง วิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและหอยทาก     1,770.00 สิทธิ์
  6.2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยวนำและไมเคิล ฟาราเดย์     1,770.00 สิทธิ์
  6.3 เรื่อง เฟืองชุด เครื่องกำเนิดฟ้า และ LED      1,770.00 สิทธิ์
  6.4 เรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงโน้มถ่วงโลก     1,770.00 สิทธิ์
  6.5 เรื่อง พลังงานลมและพลังงานน้ำ     1,770.00 สิทธิ์
7 Digital Content โครงงาน SAVE THE SEA BIRDS    
  7.1 เรื่อง บทนำและที่มา ของ SAVE THE SEA BIRDS     1,770.00 สิทธิ์
  7.2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมและพลังงาน     1,770.00 สิทธิ์
  7.3 เรื่อง จากพลังงานแสงเป้นพลังงานไฟฟ้า     1,770.00 สิทธิ์
  7.4 เรื่อง จากพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกล     1,770.00 สิทธิ์
  7.5 เรื่อง แรงเสียดทาน      1,770.00 สิทธิ์
  7.6 เรื่อง การออกแบบทางวิศวกรรม การก่อสร้างและการทดสอบ      1,770.00 สิทธิ์
8 Digital Content  โครงงาน SAVE THE PENGUINS    
  8.1 เรื่อง บทนำ SAVE THE PENGUINS และฉนวนกันความร้อน     1,770.00 สิทธิ์
  8.2 เรื่อง การนำความร้อน การแผ่รังสีความร้อน การพาความร้อน     1,770.00 สิทธิ์
  8.3 เรื่อง ทบทวนการถ่ายเทความร้อนและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบการทดลอง     1,770.00 สิทธิ์
  8.4 เรื่อง การออกแบบและสร้างที่อยู่อาศัยของนกเพนกวิน     1,770.00 สิทธิ์
  8.5 เรื่อง ทดสอบที่อยู่อาศัยของนกเพนกวิน การออกแบบใหม่และการทดสอบครั้งสุดท้าย     1,770.00 สิทธิ์
9 Digital Content โครงงาน SAVE THE BLACK FOOTED FERRETS    
  9.1 เรื่อง เฟอเรทแบลคฟุต     1,770.00 สิทธิ์
  9.2 เรื่อง วงจรไฟฟ้าและโรงกำเนิดไฟฟ้า     1,770.00 สิทธิ์
  9.3 เรื่อง การจัดเก็บไฟฟ้า     1,770.00 สิทธิ์
  9.4 เรื่อง การออกแบบและการสร้างอาคารบ้านเรือน     1,770.00 สิทธิ์
  9.5 เรื่อง การออกแบบและการสร้างสายไฟฟ้าที่ต่อกันเป็นตารางของหมู่บ้าน     1,770.00 สิทธิ์
10 Digital Content Stem Logo Block    
  10.1 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Logo block เบื้องต้นรใช้งานโปรแกรม Logo block  เบื้องต้น     1,770.00 สิทธิ์
  10.2 เรื่อง ทักษะการเขียนโปรแกรม Logo Block เบื้อง     1,770.00 สิทธิ์
  10.3 เรื่อง การเขียนโปรแกรมคบคุม Switch     1,770.00 สิทธิ์
  10.4 เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามเส้นทางที่กำหนด     1,770.00 สิทธิ์
  10.5 เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นเคลื่อนที่ในเขตที่กำหนด     1,770.00 สิทธิ์
  10.6 เรื่อง การเขียนโปแกรมควบคุมหุ่นหลบสิ่งกีดขวาง     1,770.00 สิทธิ์
11 Digital Content STEM LAB ON DEMAND    
  11.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
    11.1.1 การทดลองเรื่อง ส่วนประกอบและหน้าที่ของกล้องจุลทรรศน์         950.00 สิทธิ์
    11.1.2 การทดลองเรื่อง เซลล์พืชและสัตว์          950.00 สิทธิ์
    11.1.3 การทดลองเรื่อง ลักษณะของเซลล์ชนิดต่างๆ          950.00 สิทธิ์
    11.1.4 การทดลองเรื่อง คลอโรฟิลล์กับการสร้างอาหารของพืช          950.00 สิทธิ์
    11.1.5 การทดลองเรื่อง พืชสร้างแป้ง          950.00 สิทธิ์
    11.1.6 การทดลองเรื่อง สิ่งจำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสง          950.00 สิทธิ์
    11.1.7 การทดลองเรื่อง อาหารที่พบในพืช          950.00 สิทธิ์
    11.1.8 การทดลองเรื่อง แก๊สที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสง          950.00 สิทธิ์
    11.1.9 การทดลองเรื่อง การแพร่ของสาร          950.00 สิทธิ์
    11.1.10 การทดลองเรื่อง การเกิดออสโมซิสในเซลล์พืช          950.00 สิทธิ์
    11.1.11 การทดลองเรื่อง การแพร่กระจายของโมเลกุลน้ำ           950.00 สิทธิ์
    11.1.12 การทดลองเรื่อง ส่วนของพืชที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ          950.00 สิทธิ์
    11.1.13 การทดลองเรื่อง  ปากใบ          950.00 สิทธิ์
    11.1.14 การทดลองเรื่อง โครงสร้างของดอกไม้          950.00 สิทธิ์
    11.1.15 การทดลองเรื่อง การตอบสนองของพืช          950.00 สิทธิ์
    11.1.16 การทดลองเรื่อง การยึดตัวของรากพืชเข้าหาความชื้น          950.00 สิทธิ์
    11.1.17 การทดลองเรื่อง การย่อยแป้ง          950.00 สิทธิ์
    11.1.18 การทดลองเรื่อง อัตราการเต้นของชีพจร          950.00 สิทธิ์
    11.1.19 การทดลองเรื่อง โรคหัวใจ            950.00 สิทธิ์
    11.1.20 การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่ของอากาศเข้าและออกจากลูกโป่ง          950.00 สิทธิ์
    11.1.21 การทดลองเรื่อง วัดความจุอากาศของปอด         950.00 สิทธิ์
    11.1.22 การทดลองเรื่อง สารเจือปนในอากาศ          950.00 สิทธิ์
    11.1.23 การทดลองเรื่อง สังเกตและสืบค้นข้อมูลพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์          950.00 สิทธิ์
    11.1.24 การทดลองเรื่อง สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารเสพติด          950.00 สิทธิ์
    11.1.25 การทดลองเรื่อง การตรวจสอบอาหาร         950.00 สิทธิ์
  11.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
    11.2.1 วิชาชีววิทยา    
      11.2.1.1 การทดลองเรื่อง การลำเลียงสารผ่านเซลล์พืช         950.00 สิทธิ์
      11.2.1.2 การทดลองเรื่อง การคายน้ำของพืช         950.00 สิทธิ์
      11.2.1.3 การทดลองเรื่อง สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับไต         950.00 สิทธิ์
      11.2.1.4 การทดลองเรื่อง เทอร์มอสแตทในร่างกาย         950.00 สิทธิ์
      11.2.1.5 การทดลองเรื่อง การรักษาอุณหภูมิในร่างกายของสัตว์ในเขตร้อนและเขตหนาว         950.00 สิทธิ์
      11.2.1.6 การทดลองเรื่อง การให้วัคซีนแก่เด็กในวัยต่างๆ         950.00 สิทธิ์
      11.2.1.7 การทดลองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ HIV          950.00 สิทธิ์
      11.2.1.8 การทดลองเรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมที่สังเกตเห็นได้          950.00 สิทธิ์
      11.2.1.9 การทดลองเรื่อง ศึกษาโครโมโซมของเซลล์ปลายรากหอม           950.00 สิทธิ์
      11.2.1.10 การทดลองเรื่อง เรียนรู้โครงสร้าง ดีเอ็นเอ         950.00 สิทธิ์
      11.2.1.11 การทดลองเรื่อง ฝึกเขียนเพดดีกรี         950.00 สิทธิ์
      11.2.1.12 การทดลองเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะโรคธาลัสซีเมีย         950.00 สิทธิ์
      11.2.1.13 การทดลองเรื่อง ตรวจสอบตาบอดสี         950.00 สิทธิ์
      11.2.1.14 การทดลองเรื่อง การหาหมู่เลือด         950.00 สิทธิ์
      11.2.1.15 การทดลองเรื่อง การสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมิวเทชัน         950.00 สิทธิ์
      11.2.1.16 การทดลองเรื่อง สืบค้นข้อมูลการคัดเลือกตามธรรมชาติ         950.00 สิทธิ์
      11.2.1.17 การทดลองเรื่อง สืบค้นข้อมูลการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์โดยมนุษย์         950.00 สิทธิ์
      11.2.1.18 การทดลองเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น         950.00 สิทธิ์
      11.2.1.19 การทดลองเรื่อง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ           950.00 สิทธิ์
      11.2.1.20 การทดลองเรื่อง ระบบนิเวศธรรมชาติของโลก         950.00 สิทธิ์
      11.2.1.21 การทดลองเรื่อง ระบบนิเวศในท้องถิ่น        950.00 สิทธิ์
      11.2.1.22 การทดลองเรื่อง ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบนิเวศ        950.00 สิทธิ์
      11.2.1.23 การทดลองเรื่อง แนวโน้มการเพิ่มประชากรมนุษย์ของโลก และของประเทศไทย        950.00 สิทธิ์
      11.2.1.24 การทดลองเรื่อง คนกับทรัพยากรธรรมชาติ        950.00 สิทธิ์
      11.2.1.25 การทดลองเรื่อง ร่วมใจพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม        950.00 สิทธิ์
    11.2.2  วิชาเคมี    
      11.2.2.1 การทดลองเรื่อง การค้นพบโครงสร้างอะตอม         950.00 สิทธิ์
      11.2.2.2 การทดลองเรื่อง แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอิเล็กตรอนกับนิวเคลียส         950.00 สิทธิ์
      11.2.2.3 การทดลองเรื่อง การจัดตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุบางชนิด         950.00 สิทธิ์
      11.2.2.4 การทดลองเรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวนธาตุในแต่ละคาบกับจำนวนอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงาน         950.00 สิทธิ์
      11.2.2.5 การทดลองเรื่อง สมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก         950.00 สิทธิ์
      11.2.2.6 การทดลองเรื่อง จุดเดือด จุดหลอมเหลว ของสารประกอบไอออนิก                                                      950.00 สิทธิ์
      11.2.2.7 การทดลองเรื่อง การเปลี่ยนสีของสารประกอบแทรนซิชันบางชนิด         950.00 สิทธิ์
      11.2.2.8 การทดลองเรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี         950.00 สิทธิ์
      11.2.2.9 การทดลองเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาของลวดแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก         950.00 สิทธิ์
      11.2.2.10 การทดลองเรื่อง การสลายตัวของโซเดียมไทโอซัลเฟตที่อุณหภูมิต่างๆ         950.00 สิทธิ์
      11.2.2.11 การทดลองเรื่อง บทบาทของโลหะทองแดงในปฏิกิริยาระหว่างสังกะสีกับกรดไฮโดรคลอริก         950.00 สิทธิ์
      11.2.2.12 การทดลองเรื่อง ปิโตรเลียมกับสังคมและเศรษฐกิจ         950.00 สิทธิ์
      11.2.2.13 การทดลองเรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากการขนส่งน้ำมันดิบ         950.00 สิทธิ์
      11.2.2.14 การทดลองเรื่อง ปัญหาการนำแหล่งก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์         950.00 สิทธิ์
      11.2.2.15 การทดลองเรื่อง ก๊าซชีวภาพ         950.00 สิทธิ์
      11.2.2.16 การทดลองเรื่อง การสลายตัวของพลาสติก         950.00 สิทธิ์
      11.2.2.17 การทดลองเรื่อง การทดสอบพลาสติกรีไซเคิล         950.00 สิทธิ์
      11.2.2.18 การทดลองเรื่อง การทำยางในประเทศไทย         950.00 สิทธิ์
      11.2.2.19 การทดลองเรื่อง การทำเส้นใยสังเคราะห์         950.00 สิทธิ์
      11.2.2.20 การทดลองเรื่อง สุขภาพกับอาหาร         950.00 สิทธิ์
      11.2.2.21 การทดลองเรื่อง เปรียบเทียบปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวในน้ำมันพืชและในน้ำมันสัตว์        950.00 สิทธิ์
      11.2.2.22 การทดลองเรื่อง ประโยชน์ของไขมัน        950.00 สิทธิ์
      11.2.2.23 การทดลองเรื่อง การทดสอบโปรตีนในอาหาร        950.00 สิทธิ์
      11.2.2.24 การทดลองเรื่อง การทดสอบน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว        950.00 สิทธิ์
      11.2.2.25 การทดลองเรื่อง การย่อยสลายแป้ง        950.00 สิทธิ์
    11.2.3  วิชาฟิสิกส์    
      11.2.3.1 การทดลองเรื่อง การวัดอัตราเร็วโดยเครื่องเคาะสัญญาณเวลา         950.00 สิทธิ์
      11.2.3.2 การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี         950.00 สิทธิ์
      11.2.3.3 การทดลองเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเร่ง         950.00 สิทธิ์
      11.2.3.4 การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์         950.00 สิทธิ์
      11.2.3.5 การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับ         950.00 สิทธิ์
      11.2.3.6 การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่แบบแกว่ง         950.00 สิทธิ์
      11.2.3.7 การทดลองเรื่อง การชนกันของรถทดลองแบบยืดหยุ่น         950.00 สิทธิ์
      11.2.3.8 การทดลองเรื่อง การชนกันของรถทดลองแบบไม่ยืดหยุ่น         950.00 สิทธิ์
      11.2.3.9 การทดลองเรื่อง การระเบิดออกจากกัน         950.00 สิทธิ์
      11.2.3.10 การทดลองเรื่อง การชนกันของลูกกลมโลหะในสองมิติ         950.00 สิทธิ์
      11.2.3.11 การทดลองเรื่อง ความเค้นดึงและความเครียดดึง         950.00 สิทธิ์
      11.2.3.12 การทดลองเรื่อง ความดันในของเหลว         950.00 สิทธิ์
      11.2.3.13 การทดลองเรื่อง แรงลอยตัว         950.00 สิทธิ์
      11.2.3.14 การทดลองเรื่อง แรงดึงผิวของของเหลว         950.00 สิทธิ์
      11.2.3.15 การทดลองเรื่อง ความตึงผิวของของเหลว         950.00 สิทธิ์
      11.2.3.16 การทดลองเรื่อง กฎของบอยล์         950.00 สิทธิ์
      11.2.3.17 การทดลองเรื่อง กฎของชาร์ลส์         950.00 สิทธิ์
      11.2.3.18 การทดลองเรื่อง หาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของอุณหภูมิ         950.00 สิทธิ์
      11.2.3.19 การทดลองเรื่อง การสะท้อนของคลื่น         950.00 สิทธิ์
      11.2.3.20 การทดลองเรื่อง การหักเหของคลื่น         950.00 สิทธิ์
      11.2.3.21 การทดลองเรื่อง การแทรกสอดของคลื่น        950.00 สิทธิ์
      11.2.3.22 การทดลองเรื่อง การเลี้ยวเบนของคลื่น        950.00 สิทธิ์
      11.2.3.23 การทดลองเรื่อง คลื่นนิ่งในเส้นเชือก        950.00 สิทธิ์
      11.2.3.24 การทดลองเรื่อง เสียงกับการแทรกสอด        950.00 สิทธิ์
      11.2.3.25 การทดลองเรื่องเสียงกับการเลี้ยวเบน        950.00 สิทธิ์
      11.2.3.26 การทดลองเรื่อง ความถี่ธรรมชาติ        950.00 สิทธิ์
      11.2.3.27 การทดลองเรื่อง การสั่นพ้องของเสียง        950.00 สิทธิ์
      11.2.3.28 การทดลองเรื่อง การวัดความยาวคลื่นเสียง        950.00 สิทธิ์
      11.2.3.29 การทดลองเรื่อง การเกิดบีตส์ของเสียง        950.00 สิทธิ์
      11.2.3.30 การทดลองเรื่องคลื่นนิ่งของเสียง        950.00 สิทธิ์
12 DIGITAL CONTENT STEM LAB ON DEMAND โครงงาน SAVE THE SNAILS    
  12.1 การทดลองเรื่อง ถ่านหินทำให้เกิดไฟฟ้าได้อย่างไร     1,870.00 สิทธิ์
  12.2 การทดลองเรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จับถือได้     1,870.00 สิทธิ์
  12.3 การทดลองเรื่อง มือหมุนไฟฉาย     1,870.00 สิทธิ์
  12.4 การทดลองเรื่อง มอเตอร์ที่แยกส่วนออก     1,870.00 สิทธิ์
  12.5 การทดลองเรื่อง รูปแบบกังหันลม     1,870.00 สิทธิ์
  12.6 การทดลองเรื่อง ลูกบอลพลังงาน     1,870.00 สิทธิ์
  12.7 การทดลองเรื่อง ไฟฉายเขย่า     1,870.00 สิทธิ์
  12.8 การทดลองเรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีสองทาง LED แบบมือถือ     1,870.00 สิทธิ์
  12.9 การทดลองเรื่อง  การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า     1,870.00 สิทธิ์
  13 การทดลองเรื่อง สาธิตการใช้มัลติมิเตอร์     1,870.00 สิทธิ์
13 DIGITAL CONTENT STEM LAB ON DEMAND โครงงาน SAVE THE SEA BIRDS    
  13.1 การทดลองเรื่อง รถพลังงานแสงอาทิตย์     1,870.00 สิทธิ์
  13.2 การทดลองเรื่อง รถโซล่าเซลล์ขึ้นทางลาด     1,870.00 สิทธิ์
  13.3 การทดลองเรื่อง วงจรแบตเตอร์รี่และมอเตอร์     1,870.00 สิทธิ์
  13.4 การทดลองเรื่อง วงจรโซล่าเซลล์และมอเตอร์     1,870.00 สิทธิ์
  13.5 การทดลองเรื่อง ตรวจสอบการผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างกันโดยใช้ชุดของเล่นวิทยาศาสตร์     1,870.00 สิทธิ์
  13.6 การทดลองเรื่อง มอเตอร์ที่ดึงวัตถุโดยใช้เฟือง     1,870.00 สิทธิ์
  13.7 การทดลองเรื่อง แรงเสียดทาน     1,870.00 สิทธิ์
  13.8 การทดลองเรื่อง สาธิตรถยนต์ที่มีล้อ ที่ทำด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน     1,870.00 สิทธิ์
  13.9 การทดลองเรื่อง แรงเสียดทาน สร้างรถเพื่อวัดแรงเสียดทานที่เคลื่อนที่     1,870.00 สิทธิ์
  14 การทดลองเรื่อง รถพลังงานแสงอาทิตย์ลากไข่     1,870.00 สิทธิ์
14 DIGITAL CONTENT STEM LAB ON DEMAND โครงงาน SAVE THE PENGUINS    
  14.1 การทดลองเรื่อง Soda Can Demo     1,870.00 สิทธิ์
  14.2 การทดลองเรื่อง การนำความร้อน การแผร่รังสีความร้อน การพาความร้อน     1,870.00 สิทธิ์
  14.3 การทดลองเรื่อง การถ่ายเทความร้อนและการออกแบบการทดลอง      1,870.00 สิทธิ์
  14.4 การทดลองเรื่อง การออกแบบและสร้างที่อยู้อาสัยของนกเพนกวิน     1,870.00 สิทธิ์
  14.5 การทดลองเรื่อง การสร้างที่อยู่อาศัยของนกเพนกวินโดยใช้หลักวิศวกรรม     1,870.00 สิทธิ์
15 ICT DIGITAL CONTENT STEM LAB ON DEMAND โครงงาน SAVE THE BLACK FOOTED FERRETS    
  15.1 การทดลองเรื่อง การเรียนรู้ชีวิตและถิ่นอาศัยของเฟอเรทแบลคฟุต     1,870.00 สิทธิ์
  15.2 การทดลองเรื่อง รู้จักวงจรไฟฟ้า     1,870.00 สิทธิ์
  15.3 การทดลองเรื่อง ตัวเก็บประจุ แบตเตอรี่และการจัดเก็บไฟฟ้า     1,870.00 สิทธิ์
  15.4 การทดลองเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ การออกแบบและการพิมพ์โครงสร้างบ้าน     1,870.00 สิทธิ์
  15.5 การทดลองเรื่อง ตัวเก็บประจุที่เก็บพลังงานไฟฟ้าเกิดจากแสงอาทิตย์ ลมหรือการเคลื่อนที่     1,870.00 สิทธิ์
  ชุดอุปกรณ์ Stem with Robotics    39,900.00 ชุด
  ชุดอุปกรณ์ Stem Logo Block     9,700.00 ชุด